Privacy van persoonsgegevens

De gegevens in dit genealogische overzicht zijn ontleend aan openbare bronnen die op internet dan wel in diverse archieven zijn in te zien c.q. te verkrijgen. Er zijn geen in leven zijnde personen benaderd met het verzoek aan de totstandkoming van dit overzicht mee te werken en toestemming te verlenen voor opname van hun naam en persoonsgegevens. Wie bezwaar heeft tegen vermelding van zijn/haar naam en persoonlijke gegevens op deze website, kan vragen deze te verwijderen. Een e-mailtje aan de samensteller is voldoende.