VAN KULER GENEALOGIE NIEUWSPAGINA

Deze nieuwspagina wordt regelmatig met nieuwe berichten aangevuld. Kom dus af en toe eens kijken.
Op mijn website staan momenteel meer dan 30 genealogische overzichten. Naast de kwartierstaat van mijn kinderen zijn dat een aantal genealogieën (stambomen), patrilineaire en matrilineaire stamreeksen, kwartierstaten, gezinsstaten en verwantschapsoverzichten. In de loop der tijd heb ik echter (al of niet in opdracht) aanzienlijk meer genealogische informatie verzameld dan er op mijn website zal worden gepubliceerd. Mijn totale bestand beslaat thans meer dan 108.000 personen en groeit vrijwel dagelijks. 
Op deze nieuwspagina wil ik de bezoekers van mijn website nader informeren over mijn vroegere en huidige activiteiten op gebied van stamboomonderzoek.

                                                                                                                    

8. Families in Purmerend
tekst volgt spoedig
7. Kwartierstaat Gardien
Op verzoek van mijn zwager Juan Mas Cabré (Spaanse vader, Nederlandse moeder) heb ik onderzoek gedaan naar de voorouders van zijn moeder. Dat heeft geresulteerd in de kwartierstaat Gardien, waarvan ik een aardig boekje heb gemaakt. Op de 99e verjaardag van zijn moeder - 29 januari 2006 - is het boekje aan haar en enkele familieleden uitgereikt. De namen van de eerste vier generaties van deze kwartierstaat zijn Gardien, Van der Ka(a)de(n), Onrust, Groeneweg, Groen en Krijger (voornamelijk Rotterdam). De oudst bekende voorvader Charles Antoine Guardien was afkomstig uit Origny-en-Thiérache in Frankrijk, in het huwelijksregister (Rotterdam 10 oktober 1786) geschreven als Origne en Tiras. Zie tekst akte
(mei 2006)
6. Kwartierstaat Lequin-ten Napel
Toen mijn goede vriend Hermen Lequin - we kennen elkaar zo'n dertig jaar - mij in 2005 vroeg zijn voorouders aan hem voor te stellen, kon ik niet bevroeden dat wij verre familie van elkaar zijn. Weliswaar moeten we zo'n zeven generaties terug voordat we onze gemeenschappelijke voorouder Mense Mensesz Selles (geboren te Kampen 29.8.1732) tegenkomen, het was niettemin verrassend te constateren dat er naast een vriendschappelijke band ook een bloedband bestaat. De oudst gevonden Franse voorvader is Adriaan Lequin, afkomstig uit Valenciennes, die in 1639 te Amsterdam trouwde met Grietje Jans.
Van deze kwartierstaat is een fraai boekwerkje gemaakt, met een cirkeldiagram op A3-formaat en persoonskaarten, gezinskaarten en diverse aktes als bijlagen.
De namen van de eerste vijf generaties: Lequin, Ten Napel, Dobber, Van den (der) Weerd, Van Pappelendam, Timmerman, Visscher, Biermann, Hansen, Appel, Van der Zande, Van den Brink, Broek, Ten Hove, Koops en Van der Vegt.
(mei 2006)

silver award nr.5041 verleend door Siterecensie.com op 19 februari 2006
5. Aword
"Dit is een leuke en interessante website. Goed gedaan, vinden wij." Dat is de conclusie van het rapport dat Siterecensie.com opmaakte na beoordeling van de website Van Kuler Genealogie. "Wij vinden dat deze site in aanmerking komt voor de Silver Award". De site ziet er goed uit, zo meldt het rapport. "De vormgeving is netjes en verzorgd en de lay-out is tamelijk origineel." De groene kleur wordt als 'heftig' omschreven. Uiteraard zijn er ook enkele kritische opmerkingen en aanbevelingen ter verbetering. Een aantal daarvan hebben wij ter harte genomen en enkele aanbevelingen zijn al opgevolgd.

(mei 2006)
4. Kwartierstaat Verbeek-Ohr
Hoewel het al weer enige jaren is geleden, is het wel aardig te vermelden dat ik de kwartierstaat Verbeek-Ohr heb mogen samenstellen. Ik werd daartoe benaderd door de heer Jan Verbeek, destijds lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zeer tot zijn verrassing kon ik aantonen dat hij en zijn (toen al overleden) echtgenote beiden afstammen van Karel de Grote. Omdat deze kwartierstaat in opdracht werd gemaakt, zal deze niet op internet worden gepubliceerd.
De familienamen in de eerste vijf generaties van deze kwartierstaat zijn Verbeek, Ohr, Reichardt, Dragt, Willebrand, Klink, Van Wijk, Jansen, Recourt, Veltman, Van Schaik, De Vos, Mensen, Hazenberg, De Wit, Jonkman, De Kuijser.
(mei 2006)
3. Kwartierstaat Van Beek-Nieuwenhuizen
De broers en zusters uit het gezin van Arnoldus van Beek (1906-2000) en Cornelia Maria Nieuwenhuizen (1912-1998) hielden in 2003 een familiereünie 'op de Drentse hei'. Op verzoek van mijn schoonzuster Mirjam van Beek, de jongste van de tien broers en zusters, had ik voor die gelegenheid op basis van aangeleverd materiaal, aangevuld met materiaal uit eigen onderzoek, hun kwartierstaat gemaakt. Daarvan had ik tien persoonlijke boekjes gemaakt, d.w.z. ieder met zijn/haar eigen kwartierstaat en eigen voorpagina. Het was een aardige bijdrage aan het succes van de reünie, heeft mijn schoonzuster mij verzekerd. En de oudste zuster schreef mij nadien: "..... ik wil je nog bedanken voor de kwartierstaat die je gemaakt hebt voor al mijn broers en zusters. Het had toch iets speciaals op de familiereünie! En het was allemaal zo perfect gemaakt en dat nog wel door een buitenstaander. Klasse!!!"
De familienamen in de eerste vijf generaties van deze kwartierstaat: Van Beek, Nieuwenhuizen, Douze, Regter, Rennes, Bakkenes, Glazemaker, Kaasenbrood, Nijburg (Nijborg), Bongaarts, Van der Woerd, De Jong, Schipper, Beijer en Spiegeler.
(mei 2006)
2. Gekalligrafeerde stamreeksen
Enkele jaren geleden had ik het genoegen een aantal stamreeksen te maken, die vervolgens door een professionele kalligraaf werden gekalligrafeerd en daarna ingelijst. Twee ervan werden gemaakt ter gelegenheid van het afscheid van de twee directeuren van een bedrijf, andere als cadeau bij diverse gelegenheden. Het betrof de volgende namen: Karhof, Groenhart, Van Beckum, De Jong (afbeelding), Koning en Vermeulen. Wim Bording te Krommenie verzorgde de kalligrafie.
(mei 2006)
1. Mijn bestand
Mijn belangrijkste genealogische bestand telde per 1 mei 2006 rond de 108.000 personen. Het bestand bestaat o.a. uit de genealogieën Knol-Knul-Van Kuler, drie namen, één geslacht (Oldebroek-Kampen-Hilversum), Van der Schagt (Soest-Baarn-Hilversum), Makkes van der Deijl (Haarlem-Leeuwarden), Makkes (Alkmaar-Purmerend-Amsterdam), Buijn (Utrecht-Amsterdam-Purmerend), Bitterling (Amersfoort e.o.), Labes (Amsterdam), Plemper van Balen (o.a. Purmerend), Groenhart (Edam-Purmerend-Naarden), Schermacher (Amsterdam-Hilversum), Knol (Noord-Overijssel), Knol (Texel), Dekker (Texel), Wildenbos (Zuid-Holland), Hovius (regio Utrecht-Hilversum), Van Bruggen (Barneveld-Scherpenzeel-Woudenberg-Hilversum-Amsterdam), Van Dijk (Woudenberg e.o.), Nieuwenhui(j)zen (Hilversum) en vele Texelse families en Oldebroekse families (voornamelijk voor 1811).
Voorts: Kwartierstaten Van Kuler-Makkes van der Deijl, Lam-De Bont (Hilversum-Noord-Brabant), Schermacher-Harmsen (Amsterdam-Hilversum-Loosdrecht), Van der Veer-Kieft (Friesland-Noord-Holland), Temme-Althuizius (Noord-Holland-Groningen-Friesland), Groenhart-Prins (Noord-Holland-Zwolle), Nieuwlaat-Van Belkom (Noord-Brabant), Verbeek-Ohr (beiden afstammelingen van Karel de Grote). En uiteraard de stamreeksen en kwartierstaten zoals vermeld in de verschillende rubrieken op de homepage.
In een apart bestand is het volledige Nederduits gereformeerde doopboek van Oldebroek 1656-1815 opgenomen, met in totaal 5.600 dopelingen en hun ouders.
(mei 2006)