Oud-Medemblik

(ongewijzigd overgenomen uit: De Prins der ge´llustreerde bladen, 8e jaargang, 12 September 1908, pag. 129)

Medemblik is de oudste stad van West-Friesland en moet tevens reeds in de 7de en 8ste eeuw de aanzienlijkste stad van dat gewest zijn geweest.
Koning Radboud hield er toen zijne residentie.
De architectuur van vele bouwwerken in Medemblik draagt het stempel van lang vervlogen tijden; verscheidene gevels trekken de aandacht
door hun antieke stijl. Van de oude gebouwen verdiend melding het slot te Medemblik of het zoogenaamde "Kasteel van Radboud",
dat menigen aanval en verscheidene bestormingen heeft moeten verduren; voor het eerst in 1296, daarna in 1426 tijdens den Hoekschen en
Kabeljauwschen oorlog, voorts in 1517, toen de "Zwarte Hoop" en de vloot van de "Lange Pier" er de oorlogsfakkel deden ontvlammen en
ook in 1572, toen de Spaanschgezinde bezetting zich tegen de Enkhuizer burgers en de Oranjetroepen verdedigden.
Het slot is hoogstwaarschijnlijk gesticht in het laatst van de 13de eeuw door Floris V ter plaatse, waar koning Radboud vroeger een sterkte bezat.
Medemblik heeft verder eenige oude poorten en havens, oude kerken, het Gemeenlands-Koggehuis en andere ouderwetsche gebouwen.

Interessante kijkjes in Medemblik.
1. Het Stadhuis. 2. Het Huis: "De vier Noorder Koggen". 3. De Torenstraat, achtergrond: Herv. kerk met toren.
4. Arbeid tot versterking der zeeweringen. 5. Weeshuis. 6. Een der schilderachtigste punten in de stad. 7. Het krankzinnigengesticht.
8. Het kasteel "Radboud".