Bloedverwantschapslijn
van Timon Henricus Blom Coster
naar Marie (Rie) Makkes van der Deijl

Simon Blom (overgrootvader van Timon Henricus Blom Coster) is de oudoom van Adriana Maria Wilhelmina Blom (betovergrootmoeder van Marie (Rie) Makkes van der Deijl).

V-a : Timon Henricus Blom Coster, geboren Alkmaar 13.07.1817, med. doctor te 's-Gravenhage, lijfarts van Prins Frederik der Nederlanden, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de Orde van de Eikenkroon en officier in de Orde van de Kroon van Itali, ongehuwd overleden 's-Gravenhage 19.02.1904, 86 jaar oud, zoon van Hermanus Hendriksz Coster (boekhandelaar te Alkmaar) en Anna Elisabeth Blom (IV-a).

IV-a
: Anna Elisabeth Blom, gedoopt Alkmaar 26.12.1790, overleden aldaar 18.08.1823, 32 jaar oud, dochter van Timon Henricus Blom (III-a) en Anna Bucerus.
Anna is getrouwd Alkmaar 20.07.1815, op 24-jarige leeftijd met Hermanus Hendriksz Coster (26 jaar oud), gedoopt Alkmaar 29.03.1789, boekhandelaar te Alkmaar, overleden Alkmaar 07.03.1852, 62 jaar oud, zoon van Hendrik Jansz Coster (boekhandelaar en uitgever te Alkmaar) en Cornelia van der Nolle.
Hermanus is later getrouwd Alkmaar 09.04.1826, op 37-jarige leeftijd met Anna Arens Siebert (20 jaar oud), gedoopt Alkmaar 05.04.1806, overleden aldaar 19.01.1860, 53 jaar oud, dochter van Arend Siebert (loodgietersbaas) en Cornelisje Cornelis Zuidewind.

III-a : Timon Henricus Blom, geboren Schoorl 11.02.1763, ijzerhandelaar te Alkmaar en lid v.h. Adm. Bestuur aldaar 1795-1802 en 1811-1813, overleden 28.05.1843, 80 jaar oud, zoon van Simon Blom (II-a) en Alida de Meester.
Timon is ondertrouwd Medemblik 04.04.1786 en getrouwd Alkmaar 30.04.1786 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd (1) met Anna Bucerus (20 jaar oud), gedoopt Medemblik 11.02.1766, begraven Alkmaar 11.02.1801, 35 jaar oud, dochter van Sigbertus Bucerus (predikant te Medemblik) en Elisabeth Stuurman.
Timon is getrouwd Alkmaar 19.02.1804 voor de kerk, op 41-jarige leeftijd (2) met Guurtje Bruinvis (32 jaar oud), gedoopt Alkmaar 22.03.1771, overleden aldaar 15.09.1833, 62 jaar oud, dochter van Pieter Bruinvis en Trijntje Voorhout.

II-a : Simon Blom, geboren Eemnes 02.04.1726 (of Bunschoten), predikant te Schoorl, overleden Alkmaar 19.01.1809, 82 jaar oud, zoon van waarschijnlijk Timon Blom (I).

De heer C. W. Bruinvis, oud-wethouder te Alkmaar, had de welwillendheid het volgende omtrent Ds. Simon Blom mede te deelen:
"Simon (Blom), geboren te Eemnes 2 April 1726 of '27 bezoekt de latijnsche school en de academie te Harderwijk, ingeschreven te Leiden einde 1749, weder Mei 1755, wordt daar proponent 1752, gaat in Juni 1753 op reis, doorkruist geheel Noord- en Midden-Duitschland, colleges behoorende te Jena, Leipzig, Wittenberg en Halle (te Helmstadt was hij tijdens de vacantie), en komt in November 1754 te Leiden terug. Na het overlijden zijne broeders neemt hij voor de weduwe de 2 gevorderde jaren van de gaarderij waar, loopende over ruim 25 mille 's jaars (de regenten erkenden hem dien tijd ook als schout) en verlieft op haar zuster Alida, ged. te Delft 19 Dec. 1730. Bij het groot aantal proponenten slaagt hij eerst in 1760 in een beroep te Schoorl. Hij trouwt 7 Juni en houdt zijne intreerede den 17 Augustus. Den 20 April 1779 stort de oude kerk in, eene nieuwe werd gebouwd 1783. In 1787 had Blom veel te lijden van het Oranje-grauw, in 1799 had hij veel inkwartiering van fransche en hollandsche troepen, wat hem f 400 kostte, terwijl de Engelschen en Russen in September wel voor f 3500 aan huisraad en boeken roofden en vernielden. Zijn gezin was aleer, hij ten laatste ook gevlucht.
Alida de Meester, overl. 13 Nov. 1802. Blom sukkelend, al meermalen emeritaat verzocht, verkrijgt het kort daarna en trekt den 15 December met zijne jongste, ongehuwde dochter naar Alkmaar, daar wonende aan de Ridderstraat. Van de plundering bij Ds. Blom in 1799 hoorde ik wel verhalen, dat de Russen de blank geschuurde tinnen nachtpotten medenamen, meenende dat zij van zilver waren."
(uit: Genealogie der Geslachten Coster en Blom, De Nederlandsche Leeuw 1900, kolom 164/165)

Simon is ondertrouwd Delft 21.06.1760 (Nieuwe Kerk), op 34-jarige leeftijd met Alida de Meester (29 jaar oud), gedoopt Delft 19.12.1730 (Oude Kerk) (doopgetuigen waren Willem de Meester en Alida de Meester), overleden Alkmaar 13.11.1802, 71 jaar oud, dochter van Hendricus (Hendrik) de Meester en Susanna Francina Groen.

I
: Timon Blom.
Hij had bij een onbekende vrouw 2 zonen.

II-b : Adrianus Blom, geboren Eemnes 1725 (of Bunschoten), schout en gadermeester te Bunschoten en Spakenburg, overleden Bunschoten 1755, 30 jaar oud, zoon van waarschijnlijk Timon Blom (I).

In het Album Amicorum Adriani Blom staat het volgende :
"Anno 1753, den 1en Juli ben ik, A. Blom ingeschreven met M. de Meester. Den 31en Juli zijn wij te Delft in de Oude Kerk des achtermiddags om half drie uur getrouwd door Ds. Petrus Groen, mijn Bruids oom van moeders zijde. Anno 1754, Julii, die 11, hora dimidia prima, natus est Filius noster primus, et die 14 baptisatus est in Bunschoten a . . . . van Gent. V. D. M. in Eemnes-Binnendijk; et tune nominatus Timon Henricus".
(uit: Genealogie der Geslachten Coster en Blom, De Nederlandse Leeuw 1900, kolom 163)

Adrianus is ondertrouwd Delft 14.07.1753 en getrouwd aldaar 31.07.1753 (Nieuwe Kerk), op 28-jarige leeftijd met Maria de Meester (29 jaar oud), gedoopt Delft 16.04.1724 (Nieuwe Kerk), begraven aldaar 15.12.1779 (Nieuwe Kerk), 55 jaar oud, dochter van Hendricus (Hendrik) de Meester en Susanna Francina Groen.
Maria is later ondertrouwd Delft 07.05.1757 (Nieuwe Kerk), op 33-jarige leeftijd met Pieter Berkelshoek.

III-b
: Timon Henricus Blom, geboren Bunschoten 11.07.1754, gedoopt aldaar 14.07.1754, predikant, overleden Noordwijk 04.10.1827, 73 jaar oud, zoon van Adrianus Blom (II-b) en Maria de Meester.

...... vinden wij in het Album Amicorum Timonis Henrici Blom het volgende:
"Timon Henricus Blom wierd geboren te Bunschoten den 11 Julij 1754, uit Adrianus Blom, schout en gaardermeester aldaar, en Maria de Meester, vertrok met zijne moeder, weduwe geworden en hertrouwd met P. Berkelshoek, naar Delft anno 1757, genoot daar het onderwijs in de Frantsche en Latijnsche schoolen, wierd ruim 17 jaren oud zijnde, gezonden naar Leidens Hoogeschool, oefende zig in voorbereidende weetenschappen, bediende zig vooral van het Godgeleerd onderwijs der Professoren N. Hoogvliet, H. Scholten en E. Hollebeek, wierd na een sesjarig Academisch verkeer Proponent onder de classis van Delvt en Delvtsland den 1 Sept. 1777; beroepen tot Predikant in de Binnen-Egmonden 27 Dec. 1778; aldaar bevestigd 2 Mey 1779 door Ds. Simon Blom, Pred. te Schoorl; predikt zijne intreede met Rom. 1 : 15 en 16a; word den 2 Nov. 1780 beroepen te Oudcarspel, predikt te Egmond zijn afscheid den 20 Mey 1781 met 1 Cor. 16: 23 en 24, word te Oudcarspel bevestigd door Ds. P. Breebaart, V.D.M. te Harencarspel enz., deed aldaar zijn intreede den 10 Junij desselven jaars uit Coll. 1: 28 en 29, word den 12 April 1783 beroepen naar Jisp, predikt te Oudcarspel afscheid 22 Junij uit Hebr. 13: 20 en 21; word bevestigd te Jisp den 13 Julij door Ds. J. Groen van Prinsterer, Predicant te Stolwijk, deed intreede met Ps. 34: 12, treed 11 Julij 1785 in den egt met A. de Lange, dochter van W. de Lange; vond zig ao 1797 door lust beneemende en ijver doovende omstandigheden in dien tijd en daar ter plaatse in de onaangenaame noodzaakelijkheid, om zijn ontslag salvo honore te verzoeken, hetwelk hem door kerkeraad en classis van Haarlem, hoewel ongaarne geaccordeert is; begeevt zig, afscheid gepredikt hebbende uit Philipp. 1: 29, metterwoon naar Alkmaar."
(uit: Genealogie der Geslachten Coster en Blom, De Nederlandsche Leeuw 1900, kolom 163/164)

Timon is ondertrouwd Jisp 24.06.1785 en getrouwd aldaar 10.07.1785 voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met Aagje Willems de Lange (19 jaar oud), gedoopt Wormer 25.05.1766, overleden Alkmaar 08.03.1819, 52 jaar oud, dochter van Willem Gerritsz de Lange (burgemeester van Jisp) en Aagje Lammerts Krok.

IV-b : Adriana Maria Wilhelmina Blom, geboren Alkmaar 09.02.1806, gedoopt aldaar 19.03.1806, overleden Weesp 16.01.1877, 70 jaar oud, dochter van Timon Henricus Blom (III-b) en Aagje Willems de Lange.
Adriana is getrouwd Alkmaar 29.09.1825, op 19-jarige leeftijd (1) met Johannes Ferdinandus van Geel (19 jaar oud), geboren Amsterdam 16.04.1806, gedoopt aldaar 30.04.1806 (Zuiderkerk), officier van gezondheid, overleden Alkmaar 22.05.1828, 22 jaar oud, zoon van Barend Coenraad van Geel en Willemijntje Ferdinands.
Adriana is getrouwd Alkmaar 27.06.1829, op 23-jarige leeftijd (2) met Leendert van der Deijl (26 jaar oud), geboren Noordwijk-Binnen 09.08.1802, gedoopt aldaar 15.08.1802, koopman te Alkmaar, pannen- en tegelbrander te Koudekerk en fabrikant te Weesp, overleden Weesp 25.03.1857, 54 jaar oud, zoon van Jacob Leendertsz van der Deijl en Adriana (Aarjaantje, Ariaantje) van der Voort.

V-b : Pieter Makkes van der Deijl, geboren Alkmaar 22.12.1831, commissionair in houtwaren, zoon van Leendert van der Deijl (koopman te Alkmaar, pannen- en tegelbrander te Koudekerk en fabrikant te Weesp) en Adriana Maria Wilhelmina Blom (IV-b).

Pieter is voor de Nationale Militie ingeschreven; bij loting is hem het nummer 37 ten deel gevallen, dat hem tot geen dienst heeft verplicht. In de Militie-verklaring wordt zijn signalement omschreven als:
Lengte: 1 El, 7 Palm, 2 Duim, 0 Streep (= 1.72 meter)
Aangezicht: smal
Ogen: blauw
Voorhoofd: hoog
Neus: gewoon
Mond: gewoon
Kin: rond
Haar: bruin
Wenkbrauwen: bruin
Bijzondere tekenen: geen.

Pieter is bij vonnis der rechtbank te Haarlem van 5 september 1871 in staat van faillissement verklaard ingaande 4 september. Rechter-commissaris was mr. P. Teding van Berkhout, curator was mr. Th. de Haan Hugenholtz, procureur.

Waar en wanneer Pieter is overleden, is onbekend. Als zijn kinderen trouwen in de periode augustus 1883 tot en met januari 1897 wordt m.b.t. hun vader steeds in de huwelijksakte vermeld: "wiens beroep, woonplaats of in leven zijn onbekend is". Ook in de overlijdensakte van zijn vrouw wordt dit vermeld. Of hij vr augustus 1883 met de noorderzon vertrokken is, misschien verdronken en nooit gevonden is, dan wel het slachtoffer is geworden van een misdrijf, zal wel altijd in het ongewisse blijven.

Pieter is getrouwd Uithoorn 03.05.1857, op 25-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Kruyswijk (19 jaar oud), geboren Uithoorn 09.10.1837, overleden Haarlem 08.02.1897 (Linschotenstraat 27), 59 jaar oud, dochter van Jacob Kruyswijk (schipper, koopman, landbouwer en grondeigenaar) en Anna van Zwieten.

VI-b
: Hendrik Makkes van der Deijl, geboren Amsterdam 31.05.1870, los werkman en stoker, overleden Haarlem 11.09.1921 (Gasthuisvest 47), 51 jaar oud, zoon van Pieter Makkes van der Deijl (V-b) en Maria Elisabeth Kruyswijk.
Hendrik is getrouwd Haarlem 13.01.1897, op 26-jarige leeftijd met Stijntje Dekker (22 jaar oud), geboren Haarlemmerliede en Spaarnwoude 08.03.1874, overleden Haarlem 16.07.1944, begraven aldaar 20.07.1944 (Noorder Begraafplaats), 70 jaar oud, dochter van Cornelis Jan Dekker (spoorwegwerkman en werkman) en Neeltje van der Mijden (spoorwegwachteres).

VII-b
: Cornelis Jan Makkes van der Deijl, geboren Haarlem 18.07.1898 (Groot Heiligland 21), verpleger psychiatrische inrichting, overleden Heemstede 11.11.1958, begraven aldaar 14.11.1958 (Algemene Begraafplaats), 60 jaar oud, zoon van Hendrik Makkes van der Deijl (VI-b) en Stijntje Dekker.
Cornelis is getrouwd Schoten 02.08.1922, op 24-jarige leeftijd met Adriana Wilhelmina Vlastuin (25 jaar oud), geboren Heenvliet 27.01.1897, overleden Haarlem 06.01.1982, begraven Heemstede 11.01.1982 (Algemene Begraafplaats), 84 jaar oud, dochter van Gijsbert Vlastuin (horlogemaker en goud- en zilversmid) en Leentje Hendrika Wildenbos.

VIII-b : Marie (Rie) Makkes van der Deijl, geboren Medemblik 20.03.1932, dochter van Cornelis Jan Makkes van der Deijl (VII-b) en Adriana Wilhelmina Vlastuin.
Marie is getrouwd Heemstede 06.11.1959, op 27-jarige leeftijd met Jacobus (Jaap) van Kuler (20 jaar oud), geboren Hilversum 23.05.1939, public-relationsadviseur/bedrijfsjournalist, zoon van Marinus (Rinus) van Kuler (beambte Nederlandse Spoorwegen) en Jannetje (Jenny) van der Schagt.