Oproep om te komen tot een genealogie van de familie Van Beek, die oorspronkelijk uit Leusbroek stamt.

De stamvader is Cornelis Jacobsen uit Leusbroek (nu Leusden-Zuid) geboren voor ca. 1630 en overleden tussen 1677 en 1684. Hij noemde zichzelf Huijsman (de gebruikelijke naam voor een gegoede boer in die tijd), maar al zijn kinderen noemden zich Van Beek en hij erfde ook van een Van Beek.
Wij hopen met uw hulp het hierbij gepresenteerde fragment uit te kunnen breiden tot een complete genealogie. Dus ..... als u aanvullingen en/of correcties hebt .... graag!

Graag uw reacties naar Bert van Beek

Genealogie van Cornelis Jacobsen Huijsman
 (Van Beek)

 

Generatie I

I.            Cornelis Jacobsen Huijsman (Van Beek) (huijsman was in de 17e eeuw de gebruikelijke aanduiding voor een landbouwer; het is dus goed mogelijk dat dit geen familienaam is maar een aanduiding van zijn beroep), geb. circa 1630 (gehuwd voor 1658), won Leusbroek, ovl. tussen 25 jun 1677 en 22 mrt 1684.

              Uit dit huwelijk:

1.          Peter Cornelisz de Oude van Beek, geb. voor 1659, volgt IIa.

2.          Jan Cornelisz van Beek, geb. te Leusbroek voor 1659, volgt IIb.

3.          Gerrit Cornelisz van Beek, geb. te Leusbroek tussen 1659, volgt IIc.

4.          Cornelis Cornelisz, geb. na 1659 (minderjarig in 1684), ovl. tussen 18 mrt 1684 en 27 jan 1688.

5.          Peter Cornelisz de Jonge van Beek, geb. tussen 1662, volgt IId.

6.          Jacob Cornelisz van Beek, geb. tussen 1667, volgt IIe.

7.          Jannetje Cornelisz van Beek, geb. na 1667 (minderjarig in 1692), ovl. na 7 mrt 1729, otr. te Leusden op 22 aug 1697 getuigen: zijn vader Geurt Sijmons en zijn broer Sijmon; haar broers Peter Cornelis de Oude en de Jonge, tr. (Schepenbank), kerk.huw. te Leusden op 14 okt 1697 getuigen: zijn vader Geurt Sijmons en zijn broer Sijmon; haar broers Peter Cornelis de Oude en de Jonge met Tijmen (Thijmon) Geurtsz Grutter, zn. van Geurt Symons, ovl. tussen 15 nov 1715 en 7 maart 1729.  
Jannetje Cornelisz van Beek, woonde in 1715 met haar man aan de Swarte Steeg en in 1729 als weduwe te Stoutenburg. Bij hun huwelijk woonden beiden te Hamersveld.  

Cornelis Jacobsen Huijsman (Van Beek).
Hij was ingevolge het testament van Gerrit Pietersz van Beeck, gepasseerd te Amsterdam voor notaris Salomon van der Sluis op 25 jun 1677, voor de helft zijn erfgenaam. De andere erfgenaam was Gerrit Maes van Beeck. De familierelatie is niet duidelijk. De kinderen van Cornelis Jacobsen Huijsman noemden zich later van Beek. Zij duidden Gerrit Pietersz van Beeck aan als hun neef in de akte, opgesteld door Not. A. van Brinckesteijn te Amersfoort, d.d. 22 nov 1690 (ONA Amersfoort, inv. AT015 a 006, fol. 22v). De term neef moet waarschijnlijk niet al te letterlijk worden genomen. Gerrit Pietersz van Beeck kan ook een neef of achterneef van hun vader geweest zijn.
Gerrit Pietersz van Beeck was de tweede echtgenoot van de zeer vermogende Agatha Byl. Bij zijn overlijden vond geen boedelscheiding plaats. Haar laatste en vierde echtgenoot was Willem de Waal van Vronestijn, heer van Dever te Lisse, overleden in 1713. Haar boedel was in 1714 nog ongedeeld. In 1721 werd uit de nalatenschap het onroerend goed in Noordwijk, Sassenheim, Lisse, Voorhout en in de Oegstgeester polder verkocht. Daarnaast bezat zij ook onroerend goed in Amsterdam en in Haarlem en omgeving . In 1729 was de gecompliceerde erfenis nog niet geheel afgewikkeld, zie ook de procuraties gepasseerd te Amersfoort door not. E. van Goudover d.d. 15 nov. 1715 en not. B. Hagen, d.d. 25 jun 1699.
Vanwege de gebruikelijke vernoemingen zou zijn oudste zoon een Jacob Cornelissen moeten zijn geweest. Mogelijk is die ook als oudste zoon geboren en jong overleden, voordat de nu bekende Jacob Cornelissen van Beek geboren was.
Lit.: B. van Beek, Van Beek en van Munster, St. Michielsgestel (1998); idem, Kwartierstaat Niënhaus-Van Beek, St. Michielsgestel (2006)
.


 

  Generatie II

IIa.         Peter Cornelisz de Oude van Beek, zn. van Cornelis Jacobsen Huijsman (Van Beek) (I) (won Leusbroek), geb. voor 1659 (meerderjarig in 1684), landbouwer, in 1686-1690 op Oevelaar te Woudenberg, voor 23 sep 1692 verhuisd naar Leusbroek, in 1696 op een deel van Groot Sandbrink, won. Leusbroek in 1699, 1715 en 1719 (van beide boerderijen was hij pachter), ovl. na 15 jul 1719, tr. met Gerrigje Cornelis?.

              Uit dit huwelijk:

1.          Willem Peterse, ged. NG vermoedelijk te Woudenberg op 1 jan 1693 (getuige: Gijsbertje Gijsberts), ovl. na 7 mrt 1729.

2.          Jacob Peterse, geb. te Leusbroek, volgt IIIa.

3.          Jacobje Peterse, ovl. na 7 mrt 1729, relatie met Hendrik Heijmensen Verheij, ovl. na 16 aug 1735 (hij wordt dan voogd over de kinderen van zijn overleden zwager Jacob Peterse van Beek).

4.          Cornelia Peterse, ovl. na 7 mrt 1729, tr. met Jacobus Aarsen, ovl. na 7 mrt 1729.

5.          Cornelis Peterse, landbouwer op een deel van Groot Sandbrink in Leusbroek, volgde zijn vader daar op in of voor 1716 (Oudschildgeld Leusden), maar was geen bruiker meer in 1736, ovl. na 7 mrt 1729.             

Peter Cornelisz de Oude van Beek.
Hij betaalde wegens het familiegeld 10 gld in 1688 en 1690 voor het gebruik van de boerderij Oevelaar te Woudenberg en in Leusbroek betaalde hij 8 gld 5 st in 1698 en 12 gld 12 st in 1714.
Mogelijk is hij dezelfde als de Peter Cornelisz, gehuwd met Gerrigje Cornelis, die twee zoons te Woudenberg lieten dopen: Willem op 1 jan 1693 (get.: Gijsbertje Gijsberts) en Jacob op 31 mrt 1695 (get.: Hendrikje Jans)
.

IIb.         Jan Cornelisz van Beek (van Beeck, Verbeeq), zn. van Cornelis Jacobsen Huijsman (Van Beek) (I) (won Leusbroek), geb. te Leusbroek voor 1659 (meerderjarig in 1684), NG, molenaar, ovl. tussen (d2:0) 23 sep 1692 en 18 dec 1714, tr. met Clara (Claartje) Thonis (Teunis), dr. van Thonis Elisz* en Hermtje*, woonde als weduwe te Amersfoort in 1714.

              Uit dit huwelijk:

1.          Cornelis Jansz, ged. NG te Amersfoort op 8 jan 1686, ovl. na 7 mrt 1729.

2.          Anthonij Jansz, ged. NG te Amersfoort op 11 sep 1687, ovl. na 7 mrt 1729.

3.          Jacobus, ged. NG te Amersfoort op 9 feb 1692, ovl. voor 7 mrt 1729.

4.          Geertruid, ged. NG te Amersfoort op 9 feb 1692, ovl. voor 7 mrt 1729.

5.          Cornelis, ovl. voor 7 mrt 1729.

Jan Cornelisz van Beek.
Hij
kocht de helft van een molen op 13 jan 1686 en moest termijnbetalingen daarvoor doen, borgen daarvoor zijn zijn broers Peter van Beeck, won. Oevelaer te Woudenberg, en Gerrit Cornelisz van Beeck, won Utrecht en Hermtje, wed. van Thonis Elisz (eertiijs burger van Amersfoort), won. buiten de Utrechtse Poort. Was zij zijn schoonmoeder? (Not. A. van Brinckesteijn, akte 30 apr. 1686, ONA Amersfoort inv. AT 015 a 005 fol. 30).
Hij verkreeg op zijn verzoek burgerrecht te Amersfoort op 5 nov. 1686
.

IIc.         Gerrit Cornelisz van Beek (Verbeek, Verbeeq), zn. van Cornelis Jacobsen Huijsman (Van Beek) (I) (won Leusbroek), geb. te Leusbroek tussen (d2:0) 1659 en 1665, kleermaker, burger van Amersfoort, won Afrt 1687 en 1692, ovl. tussen (d2:0) 27 aug 1693 en 28 dec 1694, otr. (1) te Amersfoort op 9 dec 1687, tr. (gereformeerd) te Amersfoort op 26 dec 1687 met Bertens (Beatris, Beatrix) Aarts van Arck, geb. te Amersfoort, ovl. voor 25 jun 1699, (Bertens (Beatris, Beatrix) Aarts otr. (2) te Amersfoort op 26 okt 1683, tr. te Amersfoort beiden van Amersfoort op 11 nov 1683 met Evert Rutgers van Ginckel.).

              Uit dit huwelijk:

1.          Aart Gerritsz, ged. NG te Amersfoort op 15 okt 1691, ovl. na 18 dec 1714.

              Gerrit Cornelisz van Beek, otr. (2) te Amersfoort op 7 okt 1692, tr. (gereformeerd) te Amersfoort op 23 okt 1692 met Constantia Romanbij (Romanby), ovl. na 15 nov 1715, (Constantia otr. (2) te Amersfoort op 28 dec 1694, tr. te Amersfoort op 15 jan 1695 met Gerbrant Bastiaans.).

              Uit dit huwelijk:

1.          Gerrit, ged. NG te Amersfoort op 27 aug 1693, ovl. na 7 mrt 1729.

Aart Gerritsz van Beek.
Op 18 dec 1714 was de bloedoom Arent van Arck zijn momber (=voogd); op 15 apr 1700 kwam hij als negenjarige het Amersfoortse weeshuis binnen, Boek Burgerweeshuis inv. nr. 225.


IId.         Peter Cornelisz de Jonge van Beek, zn. van Cornelis Jacobsen Huijsman (Van Beek) (I) (won Leusbroek), geb. tussen (d2:0) 1662 (minderjarig in jan 1688) en 1667 (meerderjarig in 1692), landbouwer (bruiker) op Groot Sandbrink te Leusbroek , won ook in 1692 en 1699 te Leusbroek, ovl. tussen (d2:0) 15 nov 1715 en eind 1716, tr. (1) circa 1693 met Marytje de Cruif?.

              Uit dit huwelijk:

1.          Cornelis Peterse .

2.          Jacobje Peterse, tr. met Cornelis Willems .

              Peter Cornelisz de Jonge van Beek, otr. (2) te Woudenberg op 24 jun 1699 met Aeltje Anthonisz van Voskuijl, ovl. na 2 dec 1718 (op die datum hertrouwde zij met Sijmen Segersz.), (Aeltje Anthonisz tr. (2) te Stoutenburg gerecht op 2 dec 1718 met Sijmen Segersz.).             

Cornelis Peterse van Beek .
Hij
volgt zijn vader op in 1716 op Groot Sandbrink.

IIe.         Jacob Cornelisz van Beek, zn. van Cornelis Jacobsen Huijsman (Van Beek) (I) (won Leusbroek), geb. tussen (d2:0) 1667 en 1674 (hij was nog minderjarig in 1692, akte not. Brinckesteijn d.d. 23 sep 1691, ONA Amersfoort AT 015 a 006 fol. 15r en meerderjarig in 1699, akte gepasseerd voor notaris B. Hagen te Amersfoort), won. 1699 te Leusbroek, landbouwer op de Vrijbergh, Asschat, ovl. te Asschat voor 29 dec 1740, tr. te Leersum op 26 okt 1704 met Haasje Willems, dr. van Willem Hubertus en Marrigje Cornelis, NG, landbouwster op de Vrijbergh, Asschat bruikster in 1753, ovl. te Asschat na 1753 en voor 1755.

              Uit dit huwelijk:

1.          Cornelis Jacobse, ged. NG te Leersum op 20 sep 1705, ovl. na 21 jun 1761.

2.          Willem Jacobse, ged. NG te Leersum op 23 jan 1707, volgt IIIb.

3.          Jacob Jacobse, ged. NG te Leersum op 6 mei 1708, ovl. voor 21 jun 1761.

4.          Maria, ged. NG te Amersfoort op 1 mrt 1718, ovl. voor 2 mei 1761.

5.          Jacobje Jacobs, ovl. na 21 jun 1761, tr. te Asschat gerecht op 7 apr 1747 met Willem Peterse van het Hoogeland.

6.          Huybert Jacobse, volgt IIIc.

7.          Gerrit Jacobse, bleker op de blekerij bij Luyaarts bruggetje de bleek, getimmerte en bijbehorende hofjes werden gehuurd van de stad Amersfoort, eerste huurcontract:12 jan. 1748, notaris A. van Brinckesteyn, AT 039 a 001, huur verlengd op 15 apr 1754, ovl. te Amersfoort op de blekerij, begr. te Amersfoort op 2 mei 1761, tr. te Amersfoort op 14 mei 1743 met Luytje Brands van Hakhorst, won. bij eerste huw te Leusden, (Luytje Brands otr. (2) te Amersfoort op 21 dec 1764, tr. te Amersfoort op 18 jan 1765 met Frans Wolleswinkel (Wolfswinkel), zn. van Johannes (Hannes) Janse Wolfswinkel en Neeltje Franse Smit.).

Jacob Cornelisz van Beek.
Op 25 jun 1699 verklaren hij en zijn broers en zwagers tegenover notaris B. Hagen dat zij erfgenamen zijn van Gerrit Pietersen van Beeck saliger, overleden te Amsterdam, ingevolge zijn testament, gepasseerd voor not. Salomon van der Sluis te Amsterdam op 25 jun 1677, (ONA Amersfoort, AT 016 a 005).
De oudste zoons waren Pieter Cornelisz de oude, Jan Cornelisz en Gerrit Cornelisz.
Op 31 mrt 1700 verklaren de weduwe en de dochters van Nicolaes de By dat ze een compromis willen sluiten met de erfgenamen van Gerrit Pietersz van Beeck (= Jacob Cornelisz met zijn broers en zuster), akte not. T Vosch van Avezaat ONA Utrecht, inv. nr. U 118 a 2, nr. 13.
Met zijn broers en zus komt hij ook voor in de akte tot procuratie, gepasseerd voor notaris G.C. Qualenbrick te Utrecht op 15 jul 1719 (Utrechts Archief, inv. nr. U 167a1, akt nr. 1). De volgorde daarin is: Peter Cornelisz de Oude, Peter Cornelisz de Jonge, Jacob Cornelisz, Clara teunis, wed. Jan Cornelisz, Thymen Geurtsen als man van Jannitje Cornelis, Constantia Romanby, wed. van Gerrit Cornelisz.
Jacob Cornelisz eerste drie kinderen zijn te Leersum gedoopt. Pas hun vierde kind is in Amersfoort gedoopt. Volgens deze doopgegevens is het gezin tussen 1708 en 1715 uit Leersum weggetrokken. Dit komt goed overeen met de gegevens van het Oudschildgeld en het familiegeld te Asschat. Voor het Oudschildgeld werd Jacob Cornelisz aangeslagen voor het gebruik van de Vrijbergh in 1696 en 1716 en voor het familiegeld in 1709 en 1724.
Een zekere Jan Bron betaalde het familiegeld voor het gebruik van de "Vrijborgh" in 1698 en 1708.
Jacob Cornelisz moet dus in 1696-1697 van Asschat vertrokken zijn en daar weer in 1708 -1709 teruggekeerd zijn
.       

Haasje Willems .
Bij haar huwelijk werd ze aangeduid als Haasje Willems van de Haar. De Haar was een buurtschap bij de Ginkel op de grens van Leersum en Woudenberg (ter plaatse loopt daar nog steeds de Haarweg).         

Gerrit Jacobse van Beek.
Bij zijn boedelscheiding op 21-06-1761 waren zijn drie broers Cornelis, Willem, Huybert en zijn zus Jacobje zijn erfgenamen.
De boerderij De Luiaard lag aan de Bisschopsweg, direct ten westen van de Heiligenbergerbeek. Daarover lag het Luyaartsbruggetje dat leidde naar de blekerijen direct ten oosten van de beek
.


Generatie III

IIIa.        Jacob Peterse van Beek, zn. van Peter Cornelisz de Oude van Beek (IIa) (landbouwer, in 1686-1690 op Oevelaar te Woudenberg,) en Gerrigje Cornelis, geb. te Leusbroek, ged. NG vermoedelijk te Woudenberg op 31 mrt 1695 (getuige: Hendrikje Jans), herbergier in de Zwarte Arend buiten de Slijkpoort te Amersfoort (Arnhemseweg) (huysinge ende herberge met schuren en halve morgen land), ovl. te Amersfoort op 18 feb 1735, tr. (1) voor 6 jun 1724 (verlening burgerrecht Amersfoort, Stadsarchief Amersfoort inv. 51 en 1847) met Anna (Annetje) Jacobs van (de) Pol, ovl. voor 28 apr 1756 (datum procuratie), (Anna (Annetje) Jacobs tr. (2) op 20 aug 1735 met Hertger (Hartger) Egebertsen Overeem.).

              Uit dit huwelijk:

1.          Jacob, ged. NG te Amersfoort op 12 mei 1726.

2.          Caatje, ged. NG te Amersfoort op 6 dec 1729, ovl. voor 16 aug 1735 (ze wordt niet genoemd bij de voogdijstelling van die datum).

3.          Claas, soldaat in het regiment van Lt. Generaal Croje in het garnizoen te Sas van Gent, ovl. te Sas van Gent voor 28 apr 1756 (verdronken).

4.          Jannetje, begr. te Amersfoort op 9 dec 1751, tr. te Leusden op 3 feb 1747 met Gerrit van Arler, ged. te Amersfoort, meester schoenmaker.           

Jacob Peterse van Beek .
Hij verkreeg op zijn verzoek burgerrecht te Amersfoort op 6 jun. 1724.
          
Anna (Annetje) Jacobs van (de) Pol .
not. J.G. Methorst AT 038 a 005
.
          
Claas van Beek .
Kinderloos en ongehuwd overleden, procuratie door zijn stiefvader om zijn erfenis, ONA Amersfoort, not. J.G. Methorst AT 038 a 005.           

Jannetje van Beek .
Overleed kinderloos, testament d.d. 27 nov. 1751, erfgenamen waren haar moeder en haar man, boedelscheiding d.d. 18 jan. 1752, ONA Amersfoort, not. A. Methorst, AT 037 a 018, rep 66 en AT 037 a 019, rep 8.


IIIb.        Willem Jacobse van Beek, zn. van Jacob Cornelisz van Beek (IIe) (won. 1699 te Leusbroek, landbouwer op de Vrijbergh, Asschat) en Haasje Willems (landbouwster op de Vrijbergh, Asschat), ged. NG te Leersum op 23 jan 1707, landbouwer op de Vrijbergh, Asschat bruiker in 1755 en 1767, ovl. tussen (d2:0) 18 feb 1782 toen hij nog buurmeester en schepen van Asschat was en 27 april 1782, toen hij als zodanig werd opgevolgd. Van zijn overlijden is geen bewijs te vinden. Dat werd al geconstateerd in 1814 bij het huwelijk van Gerritje, dochter van zijn zoon Gerrit;, tr. te Asschat gerecht op 17 mei 1748 met Gerritje Hannisse van Wolfswinkel, dr. van Johannes (Hannes) Janse Wolfswinkel en Neeltje Franse Smit, ovl. te Asschat op de Vrijburgh, boedelscheiding 12-5-1793 en 13-11-1797 op 11 aug 1791.

              Uit dit huwelijk:

1.          Maria, ged. NG te Amersfoort op 31 okt 1749.

2.          Jacobje (Jacoba), ged. NG te Amersfoort op 28 mrt 1751, begr. op 15 jun 1805, tr. met Reyer (Reier, Reijer) Pothoven, landbouwer.

3.          Johannes (Hannes), geb. te Leusden, volgt IVa.

4.          Jacobus, ged. NG te Amersfoort op 15 mrt 1754, ovl. voor 1793 kinderloos.

5.          Cornelis, ged. NG te Amersfoort op 16 mei 1755, ovl. na 1793 (woonde in 1793 op Waterdaal te Amersfoort).

6.          Neeltje, ged. NG te Amersfoort op 28 jun 1757, ovl. voor 1793 kinderloos.

7.          Jan Willemse, ged. NG te Amersfoort op 28 mrt 1760, ovl. na 1797 (woonde in 1797 te Soestdijk).

8.          Haasje, ged. NG te Amersfoort op 3 jan 1762, ovl. tussen (d2:0) 23 nov 1814 en 23-3-1845, mogelijk op 10 feb 1833 te Leusden, memorie van successie Amersfoort, memorienr. 83, nummer op fim 1714, tr. te Leusden * op 14 jun 1789 met Brand Hienekamp, zn. van Willem Brandse Hienekamp (Heijnekamp) (molenaar te Bavoort sinds 1757) en Trijntje Goossens, geb. te Bavoort, ged. te Amersfoort op 2 mrt 1759, molenaar en bakker te Bavoort, Leusden armmeester, ovl. op 23 feb 1845.

9.          Gerrit Willems, ged. NG te Amersfoort op 28 okt 1764, volgt IVb.

10.        Willem, ged. NG te Amersfoort op 23 feb 1768, dagloner, ongehuwd, ovl. te Amersfoort op 1 jan 1845.         

Jan Willemse van Beek.
Hij is niet dezelfde als de Jan Willemse van Beek, gehuwd met Maria Gijsbertse Schoonderbeek, maar mogelijk wel de Jan Willemse van Beek, 55 jr, geb. Hamersveld die op 7 aug 1811 te Hoogland trouwde met de 46-jarige Maria Gerrissen, geb. Hoogland.


IIIc.        Huybert Jacobse van Beek, zn. van Jacob Cornelisz van Beek (IIe) (won. 1699 te Leusbroek, landbouwer op de Vrijbergh, Asschat) en Haasje Willems (landbouwster op de Vrijbergh, Asschat), begr. te Amersfoort op 31 aug 1799, tr. met Willemijntje Willems Keuper (Krieper), ovl. na 2 aug 1761 (datum testament, not. A. van Brinckesteyn, Amersfoort AT 039a002, rep. 12).

              Uit dit huwelijk:

1.          Haasje (Hasina), ged. te Amersfoort op 23 sep 1757, ovl. te Amersfoort op 29 jan 1820, tr. voor 1784 met Otto van Bennekom, ovl. voor 29 jan 1820.

 

Generatie IV

IVa.        Johannes (Hannes) van Beek, zn. van Willem Jacobse van Beek (IIIb) (landbouwer op de Vrijbergh, Asschat) en Gerritje Hannisse van Wolfswinkel, geb. te Leusden, ged. NG te Amersfoort op 22 dec 1752, landbouwer, in 1795 op de Vrijbergh te Asschat, daarna op Dorrestein te Amersfoort was in 1805 eigenaar van Dorrestein (Blaffaard Vrijheidsgeld Amersfoort, 1777 -1805), ovl. te Amersfoort op 30 mrt 1826, tr. te Amersfoort op 1 apr 1792 met Antje de Kruijff, dr. van Hendrik Gijsbertse de Kruijff (landbouwer) en Aaltje Herms Camerbeek, geb. te Amersfoort, ged. te Amersfoort op 22 jan 1762, dienstmeid? (woonde in 1792 te Soest), ovl. te Amersfoort op 25 dec 1831.

              Uit dit huwelijk:

1.          Aaltje, geb. vermoedelijk te Leusden, ged. op 10 feb 1792, ovl. te Hoogland (boerderij de Vathorst) op 29 apr 1834, tr. te Amersfoort op 9 feb 1825 met Gerrit  Gerritse(n), zn. van Gerrit Gerritse en Evertje Wouters, geb. te Ede circa 1797, ovl. te Leusden op 10 nov 1875, (Gerrit tr. (2) te Hoogland op 20 okt 1836 met Hendrikje van 't Hof.).             

2.          Gerritje (Gerretje), ged. te Amersfoort op 10 jan 1793, ovl. op 20 aug 1845, tr. te Amersfoort op 24 dec 1812 met Maas Wolfswinkel (soms verbasterd tot Wollefswinkel), zn. van Cornelis Wolfswinkel (Wolleswinkel) en Wilhelmina Mater, geb. te Leusden, ged. te Amersfoort op 30 dec 1787, landbouwer op Coelhorst, Hoogland, ovl. te Hoogland (op Coelhorst) op 19 jul 1862.

3.          Willem, geb. te Leusden in mei 1799, volgt Va.

4.          Hendrikje, geb. te Woudenberg op 6 feb 1803, ged. te Woudenberg op 6 feb 1803, ovl. circa 1825 (mogelijk ca 19 feb 1824).

5.          Hendrik, ged. te Amersfoort op 30 jan 1806, begr. vermoedelijk te Leusden op 2 dec 1807 Op 2-2-1807 werd een kind van Hannes van Beek begraven. Dit kan Hendrik geweest zijn. Hij moet in ieder geval jong gestorven zijn omdat zijn oudere broer Willem als enige zoon vrijgesteld was van de Nationale Militie.             

Johannes (Hannes) van Beek.
Benoemd als buurmeester en schepen van Asschat op 23 apr. 1788 en werd op eigen verzoek daarvan ontheven op 12 apr. 1791.            

Antje de Kruijff .
T
estamenten d.d. 29 dec 1825 en 6 jan 1826, notaris J. v.d. Hengel te Leusden, boedelscheiding d.d. 20 apr 1832, notaris L. Hondius, ONA Amersfoort, inv. AT 055 f 024, rep 2295, het goed werd toen omschreven als de boerenhofstede Dorresteyn, aan de Straatweg, grenzend aan het goed Nimmerdor en aan de beek bij de Heiligenberg, tevens omvatte het een weiland te Leusden tussen de Grift en de Lockhorster Eng en weiland in de polder de Haar te Duist, de Haar en Zevenhuizen.           

Aaltje van Beek.
Boedelscheiding betreffende weiland in polder De Haar te Duist op 16 okt 1857.


IVb.        Gerrit Willems van Beek, zn. van Willem Jacobse van Beek (IIIb) (landbouwer op de Vrijbergh, Asschat) en Gerritje Hannisse van Wolfswinkel, ged. NG te Amersfoort op 28 okt 1764, ovl. te Hoogland op 6 apr 1810 *, tr. (gereformeerd) te Amersfoort * op 23 jun 1793 * met Maria Elbertse (van de) Bloemheuvel, ovl. te Amersfoort * op 11 jul 1812 *.

              Uit dit huwelijk:

1.          Gerritje, geb. te Amersfoort, ged. NG te Amersfoort op 20 apr 1794, tr. te Leusden op 21 mei 1814 met Rijk de Kruijff, zn. van Gijsbert Cornelisse de Kruijff en Jannetje Gerrits van 't Bovenend, geb. te Leusden circa 1779.

2.          Elbert, geb. in 1796, ged. NG te Amersfoort * op 6 nov 1796 *, ovl. te Amersfoort op 27 jan 1831 ? memories van successie, nr. op film:2514.

3.          Willem, geb. te Leusden, volgt Vb.

4.          Reijer, geb. in 1801, ged. NG te Amersfoort op 15 nov 1801.

5.          Gerrit, geb. te Leusden, volgt Vc.

6.          Neeltje, ged. NG te Amersfoort * op 27 aug 1807 *.

 

Generatie V

Va.        Willem van Beek, zn. van Johannes (Hannes) van Beek (IVa) (landbouwer, in 1795 op de Vrijbergh te Asschat, daarna op Dorrestein te Amersfoort) en Antje de Kruijff (dienstmeid?), geb. te Leusden in mei 1799, ged. NH te Amersfoort op 23 mei 1799, landbouwer op Dorrestein te Amersfoort, ovl. te Amersfoort Dorrestein op 5 mei 1870, tr. te Leusden op 16 aug 1826 met Trijntje de Kruijff, dr. van Teunis de Kruijff (landbouwer op de Zuidwind te Hamersveld) en Gozina (Gosina) Hienekamp, geb. te Leusden, ged. NG te Amersfoort op 6 okt 1805, ovl. te Amersfoort op 11 mrt 1869.

              Uit dit huwelijk:

1.          Johannes, geb. te Leusden op 14 jul 1826 hij wordt bij het huwelijk erkend, ovl. te Amersfoort op 17 mei 1859.

2.          Teunis, geb. te Amersfoort op 1 jan 1828, ovl. te Amersfoort op 4 aug 1840 4 sep genlias.

3.          Antje, geb. te Amersfoort op 27 jul 1829, ovl. te Baarn op 11 mrt 1897, begr. te Baarn Oude Algemene Begraafplaats, Berkenweg op 15 mrt 1897, tr. te Amersfoort op 18 aug 1869 met Daniel van de Biezenbos , zn. van Lubbertus van de Biezenbos en Antje Mater, geb. te Amersfoort op 21 nov 1829, landbouwer aan de Utrechtseweg, net buiten de voormalige Utrechtse poort, ovl. te Amersfoort op 28 jan 1877.

4.          Gosina (Sientje), geb. te Amersfoort op 2 dec 1830, ovl. te Leusden op 12 aug 1873, tr. te Amersfoort op 28 mei 1856 met Gerrit Wulfen (Wulfer) Meerveld, zn. van Evert Meerveld en Aaltje Aartse Dekker, geb. te Stoutenburg circa 1831, landbouwer te Leusden in 1870, ovl. te Leusden op 24 mei 1874, (Gerrit Wulfen (Wulfer) tr. (2) te Barneveld op 15 mei 1874 met Willempje Buurman, dr. van Jan Buurman en Evertje Pater.).

5.          Willem, geb. te Amersfoort op 6 apr 1832, landbouwer te Amersfoort, ovl. na 14 jul 1870.

6.          Jan, geb. te Amersfoort op 5 aug 1833, ovl. te Amersfoort op 7 feb 1848.

7.          Reinira, geb. te Amersfoort op 2 dec 1834, ovl. te Amersfoort op 1 feb 1837.

8.          Gijsbertus, geb. te Amersfoort op 11 jun 1836, ovl. te Amersfoort op 23 dec 1840.

9.          Hendrik, geb. te Amersfoort op 28 apr 1837, volgt VIa.

10.        Reinira, geb. te Amersfoort op 8 jan 1839, ovl. voor 1870 zij overleed tussen 1840 en 5 mei 1870.

11.        Alijda, geb. te Amersfoort op 4 mrt 1840, genlias.

12.        Teunis, geb. te Amersfoort op 23 jul 1841, volgt VIb.

13.        Gerritje, geb. te Amersfoort op 3 dec 1842, ovl. na 14 jul 1870, tr. te Amersfoort op 20 okt 1869 met Adrianus Swanink, zn. van Jan Willem Swanink en Hendrikje Muts, geb. te Houten op 27 jan 1838, tuinman te Waverveen, tuinman in 1917, ovl. na 30 mei 1917.

14.        Gijsbertus (Gijsbert), geb. te Amersfoort op 1 mrt 1844, volgt VIc.

15.        Jan, geb. te Amersfoort op 12 apr 1845 (genlias).

16.        Aaltje, geb. te Amersfoort op 1 feb 1848, tr. te Amersfoort op 26 okt 1870 met Jan Lourens, zn. van N.N. en Jannetje Lourens, geb. te Renswoude circa 1838.

17.        Trijntje, geb. te Amersfoort op 14 jan 1850 of 24 jul? genlias, tr. te Amersfoort op 15 okt 1873 met Jan Blom, zn. van Hendrik Blom en Geertje Bos, geb. te Barneveld circa 1851.             

Willem van Beek .
Verkoop Dorrestein 19-8-1870, not. D. Scheerenberg AT 051 C 0052, rep. 5605.          

Trijntje de Kruijff.
Van haar ouders erfde zij 1/8 van de boerderij de Zuidwind te Hamersveld en 1/8 van hun weiland te Duist (zie verder bij haar moeder Gosina Hienekamp.

Vb.        Willem van Beek, zn. van Gerrit Willems van Beek (IVb) en Maria Elbertse (van de) Bloemheuvel, geb. te Leusden, ged. NG te Amersfoort op 11 nov 1798, koetsier, bediende, ovl. te Utrecht op 15 okt 1866, tr. te Leusden op 1 nov 1839 getuige o.a.: Willem v Beek, 71 jr met Anna Adriana Dupree, dr. van Cornelis Dupree en Catrina Alida Nieuwhof, geb. te Zeist op 10 jul 1805, ged. te Zeist op 14 jul 1805, winkelierster in garen en band te Utrecht, ovl. te Utrecht op 4 jul 1893.

              Uit dit huwelijk:

1.          Maria Johanna Alida , geb. te Utrecht op 20 apr 1840, ovl. te Utrecht op 13 jan 1907, tr. te Utrecht op 11 nov 1863 met Abraham Fuijt, zn. van Jacobus Christiaan Fuijt (kleermaker, uitdrager te Utrecht) en Theodora Johanna Lardie, geb. te Utrecht op 8 jun 1837, gymnastiekleraar HBS Utrecht, ovl. te Utrecht Biltstraat op 17 mei 1891.

2.          Cornelis, geb. circa 1842, ovl. te Utrecht op 6 apr 1844.

3.          Cornelis, geb. te Utrecht op 11 jan 1845, volgt VId.

4.          Willem Johannes, geb. te Utrecht op 22 jan 1851, tr. te Utrecht op 16 jan 1879 met Johanna Maria Louisa Wijnekus, dr. van Adrianus Wijnekus en Hijltje Bons, geb. te Rotterdam circa 1849. Het echtpaar woonde geruime tijd niet bij elkaar.               

Anna Adriana Dupree.
Zij vertrok op 2 feb. 1865 met haar twee zoons naar Culemborg.


Vc.        Gerrit van Beek, zn. van Gerrit Willems van Beek (IVb) en Maria Elbertse (van de) Bloemheuvel, geb. te Leusden, ged. NG te Amersfoort op 11 mrt 1804, bouwman, ovl. te Amersfoort op 20 dec 1855, tr. te Leusden op 4 aug 1830 met Gerritje Nijburg (Nijborg), dr. van Matthijs Nijborg en Ida van Barneveld, geb. te Leusden op 14 okt 1811, ovl. te Amersfoort op 11 aug 1895.

              Uit dit huwelijk:

1.          Maria, geb. te Leusden circa 1830 (volgens bestand Van Beek-van Kuler: 31 mei 1838), tr. te Amersfoort op 29 apr 1863 vonnis Arr. Rechtbank Utrecht 17 juni 1885, (gesch. te Amersfoort op 2 nov 1885) met Jacobus Bunt , zn. van Albert Bunt en Berendina Geitenbeek, geb. te Hoevelaken circa 1836.

2.          Matthijs, geb. te Leusden op 16 jan 1833.

3.          Ida, geb. te Leusden op 28 nov 1834, ovl. na 6 jan 1869 (geb. dr. Janna te Amersfoort), tr. te Amersfoort op 15 dec 1858 met Jan Heinen, zn. van Jan Heinen en Janna Martense van 't Hof, geb. te Hoogland circa 1835.

4.          Gerrit, geb. te Amersfoort op 26 feb 1837, volgt VIe.

5.          Willem, geb. te Leusden op 29 sep 1839.

6.          Neeltje, geb. te Amersfoort op 12 jan 1843 *, ovl. te Amersfoort op 24 okt 1912, tr. (1) te Amersfoort op 1 jun 1864 met Jan Wolfswinkel (Wolleswinkel), zn. van Jan van Wolfswinkel (daggelder te Amersfoort) en Willemina Lablans, geb. te Amersfoort op 26 nov 1831, landbouwer, later boerenknecht en daarna tuinman aan de Leusderweg, ovl. te Amersfoort op 14 jan 1878, tr. (2) te Amersfoort op 11 okt 1882 met Jacob van Zeldert, zn. van Gerrit van Zeldert en Mijntje Wolfswinkel, geb. te Amersfoort circa 1853, ovl. na 24 okt 1912.

7.          Gerritje , geb. te Amersfoort op 19 jan 1848, tr. te Amersfoort op 7 mei 1879 met Gerrit van Drie, zn. van Jan van Drie en Johanna van den Ham, geb. te Amersfoort op 24 sep 1850.

8.          Rikje , geb. te Amersfoort op 22 mrt 1852, tr. te Amersfoort op 19 jun 1872 met Martinus Heere, zn. van Nicolaas Heere en Theresia Maria van den Berg, geb. te Amersfoort circa 1850.

 

Generatie VI

VIa.        Hendrik van Beek, zn. van Willem van Beek (Va) (landbouwer op Dorrestein te Amersfoort) en Trijntje de Kruijff, geb. te Amersfoort op 28 apr 1837, landbouwer te Amersfoort, ovl. na 14 jul 1870, tr. te Amersfoort op 8 dec 1875 met Cornelia Verbeek, dr. van Johannes Peter Verbeek en Jannetje Heijwegen, geb. te Renswoude in 1845.

              Uit dit huwelijk:

1.          Trijntje, geb. te Woudenberg circa 1876, tr. te Amersfoort op 10 jan 1900 met Jacobus Josephus Verdoorn, zn. van Petrus Verdoorn en Maria Albarta Logjes, geb. te Dordrecht circa 1869.


VIb.        Teunis van Beek, zn. van Willem van Beek (Va) (landbouwer op Dorrestein te Amersfoort) en Trijntje de Kruijff, geb. te Amersfoort op 23 jul 1841, landbouwer, eerst te Amersfoort en vanaf 1875 aan het Monnikenpad te Leusden, ovl. te Leusden Monnikenpad op 29 sep 1888, tr. te Amersfoort op 23 jun 1875 met Driesje Nijeboer, dr. van Jan Nijeboer (jachtopziener, rijksveldwachter) en Driesje (Dreesje) Jager, geb. te Ede Bennekom op 14 dec 1851, NH, dienstbode voor haar huw, ovl. te Amersfoort op 21 okt 1935.

              Uit dit huwelijk:

1.          Willem , geb. te Leusden op 26 nov 1875, volgt VIIa.

2.          Jan , geb. te Leusden op 2 mrt 1877, volgt VIIb.

3.          Trijntje , geb. te Leusden Monnikenpad, boerderij 9, later A11 op 19 nov 1878, ovl. na 25 sep 1947 (ze was nog aanwezig op het 40-jr huw. feest van haar broer Eibert), tr. met Hollander, kleermaker te Amersfoort.

4.          Eibert (Eib) , geb. te Leusden op 19 sep 1880, volgt VIIc.

5.          Driesje , geb. te Leusden Monnikenpad, boerderij 9, later A11 op 13 okt 1882, tr. te Amersfoort op 24 mei 1911 met Peter Goossens, zn. van Willem Goossens (spoorlegger) en Agnis van Eerde, geb. te Zwartsluis circa 1877, rijtuigschilder, ovl. te Amersfoort op 28 feb 1927.

6.          Hendrik, geb. te Leusden Monnikenpad, boerderij 9, later A11 op 11 apr 1885, landbouwer, eerst aan het Monnikenpad te Amersfoort, vanaf 1938 Smoussesteeg F66, Hamersveld, ovl. te Amersfoort op 16 dec 1943 ongehuwd.

7.          Teunis, geb. te Leusden Monnikenpad, boerderij 9, later A11 op 20 aug 1887, ovl. te Amersfoort op 15 feb 1932 ongehuwd.              

Teunis van Beek.
Hij was vrijgeloot van de Nationale Militie
. Volgens het signalement van de Nationale Militie had hij een lengte van 1,714 m.

VIc.        Gijsbertus (Gijsbert) van Beek, zn. van Willem van Beek (Va) (landbouwer op Dorrestein te Amersfoort) en Trijntje de Kruijff, geb. te Amersfoort op 1 mrt 1844, landbouwer te Amersfoort en in 1882-1885 te Hoevelaken, arbeider in 1895 en bij ovl. te Hoevelaken, ovl. te Hoevelaken op 3 sep 1903, tr. te Hoevelaken op 5 dec 1874 met Gijsje van Wessel, dr. van Evert Jan van Wessel en Hendrika Hooijer, geb. te Hoevelaken circa 1855, landbouwster bij huw, ovl. na 3 feb 1906, (Gijsje tr. (2) te Hoevelaken op 3 feb 1906 met Lubbertus van Kommeren, zn. van Gerrit van Kommeren en Jannetje van den Brink.).

              Uit dit huwelijk:

1.          Treintje (Trijntje), geb. te Hoevelaken circa 1877, tr. te Hoevelaken op 30 nov 1895 met Aart Berkhof, zn. van Wouter Berkhof en Willempje van Essen, geb. te Barneveld circa 1864.

2.          Hendrika, geb. te Hoevelaken circa 1880, ovl. te Hoevelaken op 21 apr 1904.

3.          Willem, geb. in mrt 1882, ovl. te Hoevelaken op 16 jul 1882 (16 weken oud).

4.          Aartje, geb. te Hoevelaken circa sep 1883, ovl. te Hoevelaken op 3 mrt 1885 (17 maanden).

5.          Willem, geb. te Hoevelaken circa 1886, huisknecht in 1914, tr. te 's‑Graveland op 26 feb 1914 met Geertje Hagen, dr. van Egbertus Hagen (melkboer) en Antje Luijer, geb. te 's‑Graveland circa 1881.

6.          Lijstje, geb. te Hoevelaken circa 1887, tr. te Hoevelaken op 19 okt 1918 met Arie van de Horst, zn. van Gijsbert van de Horst en Dirkje van den Brink, geb. te Leusden circa 1879, landbouwer in 1918.

7.          Evertje, geb. te Hoevelaken circa 1891, tr. te Hoevelaken op 20 mei 1916 met Hendrik Veer, zn. van Evert Veer en Bartha Brom, geb. te Nijkerk circa 1888, veldarbeider in 1916.

8.          Evert Jan, geb. te Hoevelaken circa jan 1895, ovl. te Hoevelaken op 1 nov 1895 (9 maanden).

VId.        Cornelis van Beek, zn. van Willem van Beek (Vb) (koetsier, bediende) en Anna Adriana Dupree (winkelierster in garen en band te Utrecht), geb. te Utrecht op 11 jan 1845, spoorwegambtenaar, opzichter-tekenaar in 1886, tr. te Utrecht op 29 jan 1874 getuigen: Abraham Fuyt, zwager brgom en Jan Casper Heits, grootvader bruid met Geertruida Johanna Heitz, dr. van Johannes Heitz en Maria Margaretha Dehlinger, geb. te Utrecht circa 1847.

              Uit dit huwelijk:

1.          levenloos kind, geb. te Utrecht op 15 jul 1874, ovl. te Utrecht op 15 jul 1874.

2.          levenloos kind, geb. te Utrecht op 14 sep 1875, ovl. te Utrecht op 14 sep 1875.

3.          Anna Adriana, geb. te Amersfoort op 3 jan 1879.

4.          Maria Margaretha, geb. te Amersfoort op 12 dec 1882.

5.          Jacoba Geertruida, geb. te Doornenburg circa 25 jan 1886, ovl. te Doornenburg op 13 feb 1886 19 dagen oud.

6.          Wilhelmina Johanna, geb. te Nieuwenhoorn (str. arch Voorne-Putten en Rozenburg) op 11 nov 1888 (aangiftedatum).


VIe.        Gerrit van Beek, zn. van Gerrit van Beek (Vc) (bouwman) en Gerritje Nijburg, geb. te Amersfoort (volgens Genlias: Leusden) op 26 feb 1837, stratenmaker, ovl. te Amersfoort op 22 mei 1899, tr. te Amersfoort op 1 apr 1868 met Jannetje Rennes, dr. van Anthonie Rennes (stratenmaker) en Jannetje Rennes, geb. te Rhenen op 22 mrt 1847 (corinne: 27 mrt), ovl. te Amersfoort op 28 apr 1902.

              Uit dit huwelijk:

1.          Gerard, geb. te Hoogland circa 1869, volgt VIId.

2.          Antonie, geb. te Amersfoort op 19 jun 1882, volgt VIIe.

3.          Jannetje, geb. te Hoogland op 11 nov 1870 *, tr. te Nijkerk op 9 aug 1893 met Lubbert van den Berg, zn. van Willempje van den Berg, geb. te Nijkerk circa 1867, vader onbekend.

 

Generatie VII

VIIa.       Willem van Beek, zn. van Teunis van Beek (VIb) (landbouwer, eerst te Amersfoort en vanaf 1875 aan het Monnikenpad te Leusden) en Driesje Nijeboer (dienstbode voor haar huw.), geb. te Leusden Monnikenpad, boerderij 9, later A11 op 26 nov 1875, NH in de periode 1910-1916 ging het gehele gezin over naar de Gereformeerde Kerk, metselaar, tr. te Willeskop op 18 dec 1903 met Johanna (Ant) van Dijk, dr. van Hendrik van Dijk en Trijntje Hovius, geb. te Willeskop op 25 jan 1880, NG.

              Uit dit huwelijk:

1.          Driesje, geb. te Leusden op 10 aug 1904, ovl. te Leusden op 3 okt 1906.

2.          Trijntje, geb. te Leusden op 10 aug 1904.

3.          Maria, geb. te Leusden op 26 sep 1906, ovl. te Amersfoort op 15 dec 1920.

4.          Teunis, geb. te Leusden op 25 nov 1909.

5.          Hendrik, geb. te Leusden op 20 dec 1910.

6.          Driesje, geb. te Leusden op 1 jan 1913.

7.          Hendrikje, geb. te Leusden op 10 dec 1915.

8.          Maria, geb. circa 1923, ovl. te Amersfoort op 21 mrt 1928.

VIIb.       Jan van Beek, zn. van Teunis van Beek (VIb) (landbouwer, eerst te Amersfoort en vanaf 1875 aan het Monnikenpad te Leusden) en Driesje Nijeboer (dienstbode voor haar huw.), geb. te Leusden Monnikenpad, boerderij 9, later A11 op 2 mrt 1877, werkzaam bij de HIJSM, o.a. als brugwachter van de spoorbrug over de Zaanop de lijn Zaandam-Purmeren, ovl. te Arnhem op 16 apr 1937, tr. (1) te Willeskop op 11 okt 1899 met Maria van Dijk, dr. van Hendrik van Dijk en Trijntje Hovius, geb. te Willeskop op 26 aug 1877, ovl. te Dodewaard op 28 okt 1918 (ws. de Spaanse griep, net als haar dochter Trijntje, 13 jr, die op dezelfde dag stierf).

              Uit dit huwelijk:

1.          Teunis, geb. te Leusden op 20 feb 1900.

2.          Hendrik, geb. te Leusden op 28 mei 1901.

3.          Willem, geb. te Leusden op 16 sep 1903.

4.          Trijntje, geb. te Amsterdam op 10 jan 1905, ovl. te Dodewaard op 28 okt 1918 (ws. A-griep, ze stierf op dezelfde dag als haar moeder).

5.          Driesje, geb. te Amsterdam op 7 apr 1907.

6.          Johanna, geb. te Amersfoort op 4 aug 1910.

7.          Maria, geb. te Leusden op 28 jan 1912.

              Jan van Beek, tr. (2) te Dodewaard op 25 mrt 1920 met Aaltje Gerritsen, dr. van Gerrit Jan Gerritsen (koster) en Evertje Elberts, geb. te Ede circa 1880, ovl. na 16 apr 1937.          

Maria van Dijk.
De eerste golf van de Spaanse griep kwam in het voorjaar van 1918 en was vrij onschuldig. De tweede golf kwam in het najaar en was veel gevaarlijker. In ca. 20 % van de gevallen traden er complicaties op met bronchitis en longontsteking. In september kreeg de griep een dodelijk karakter en in Nederland werden scholen gesloten en kwam er lokaal een samenscholingsverbod, waardoor het verboden werd met drie of meer personen op de openbare weg bijeen te zijn. Vanaf begin oktober steeg het aantal sterfgevallen, in het totaal zouden er meer dan 20.000 Nederlanders aan deze griep overlijden, R. Vugs, Griep! De angst voor de pandemie en de feiten, Uithoorn 2006.


VIIc.       Eibert (Eib) van Beek, zn. van Teunis van Beek (VIb) (landbouwer, eerst te Amersfoort en vanaf 1875 aan het Monnikenpad te Leusden) en Driesje Nijeboer (dienstbode voor haar huw.), geb. te Leusden Monnikenpad, boerderij 9, later A11 op 19 sep 1880, NG, bakker op het Havik nr. 45 te Amersfoort, hij hield de bakkerij aan tot na de Tweede Wereldoorlog in de hoop dat zijn zoon Wim hem zou opvolgen. Deze werd echter militair kok, ovl. te Amersfoort op 19 jul 1964, tr. te Amersfoort op 25 sep 1907 met Hendrikje (Riek) de Graaf, dr. van Gerrit de Graaf (landarbeider) en Jannetje Doppenberg, geb. te Putten op 16 jul 1882, NH, voor haar huw. dienstbode te Amersfoort, winkelierster in de eigen bakkerij, ovl. te Amersfoort op 19 apr 1960.

              Uit dit huwelijk:

1.          Driesje, geb. te Amersfoort op 16 dec 1907, ovl. te Amersfoort op 14 jan 1908.

2.          Gerrit, geb. te Amersfoort op 8 nov 1908, ovl. te Amersfoort op 4 apr 1909.

3.          Teunis (Teus), geb. te Amersfoort op 1 jun 1910, volgt VIII.

4.          Gerrit, geb. te Amersfoort op 1 sep 1911, ovl. te Amersfoort op 20 sep 1911.

5.          Gerrit, geb. te Amersfoort op 2 jan 1913, kapper, ovl. te Amersfoort op 7 apr 1946 aan een lekkende hartklep, tr. te Amersfoort op 26 aug 1943 met Neeltje (Nely) van der Burg, dr. van Carel Cornelis van der Burg (winkelier, marktkoopman) en Neeltje Boot, geb. te Gouda op 6 nov 1916, verpleegster in de Hebron, later militair verpleegster, ovl. te Amersfoort op 18 apr 1974.

6.          Willem (Wim), geb. te Amersfoort op 3 sep 1915, bakker, later militair kok, ovl. te Amersfoort in 2001.

7.          Johan, geb. te Amersfoort op 3 sep 1915, ovl. te Amersfoort op 20 mei 1923.

8.          Levenloos kind, geb. op 6 dec 1919, ovl. te Amersfoort op 7 dec 1919.

Eibert (Eib) van Beek.
Hij
vertrok, 14 jaar oud, naar Amersfoort op 17 dec 1894. Hij was bakker sinds 1907 (ws al eerder) tot in 1945. Eind jaren 40 zijn ze verhuisd naar het Dreyershofje en ca. 1950 naar een bejaardenhuisje, Mendelssohnstraat 8. Begin 2003 was dit blokje van vier huizen verlaten en dichtgetimmerd.
Op het Havik waren in 1923 meer neringdoenden, zoals A. Vonk, bakker op nr. 21 en S.H. Massa, slijter, op nr. 41
.
Bij de loting voor de Nationale Militie had hij nr. 13 ontvangen "dat buiten oproeping gebleven zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht".

Hendrikje (Riek) de Graaf.
N
a de dood van haar vader ging zij op 12 jun 1886 wonen te Ermelo bij haar oom en tante Gerrit Doppenberg en Johanna van de Beek.          

Gerrit van Beek.
Het gezin woonde eerst Coninckstraat 20 b, na zijn overlijden: Kapelweg 176 b.

VIId.       Gerard van Beek, zn. van Gerrit van Beek (VIe) (stratenmaker) en Jannetje Rennes, geb. te Hoogland circa 1869, ovl. te Amersfoort op 19 feb 1939, tr. te Amersfoort op 15 mei 1895 met Geertje van den Hengel, dr. van Hendrik van den Hengel en Petronella Kruis, geb. te Nijkerk circa 1871, ovl. na 19 feb 1939.

              Uit dit huwelijk:

1.          Gerrit, geb. te Amersfoort op 14 sep 1897, tr. te Hilversum op 20 apr 1921 met Wilhelmina van Gulik, dr. van Willem van Gulik en Rikje Hunestein, geb. te Laren circa 1897.

2.          Hendrik, geb. te Amersfoort op 19 jun 1899.

3.          Jannetje Petronella, geb. circa 1904, ongehuwd, ovl. te Amersfoort op 7 okt 1938.

VIIe.       Antonie van Beek, zn. van Gerrit van Beek (VIe) (stratenmaker) en Jannetje Rennes, geb. te Amersfoort op 19 jun 1882, stratenmaker (hij koos het beroep van zijn vader en grootvader Anthonie), ovl. te Hilversum op 27 dec 1964, tr. te Amersfoort op 15 mrt 1905 met Hendrika Anna Barbara Douze, dr. van Arnoldus Hubertus Douze (arbeider gasfabriek) en Jannetje Bakkenes (dienstbode voor huw.), geb. te Amersfoort op 20 jan 1884, ovl. te Hilversum op 3 apr 1961.

              Uit dit huwelijk:

1.          Gerrit, geb. te Amersfoort op 30 jul 1905, ovl. te Hilversum op 21 okt 1996.

2.          Arnoldus Hubertus, geb. te Amersfoort op 16 nov 1906, ovl. te Hilversum op 8 jun 2000, begr. te Hilversum Nieuwe Algemene Begraafplaats op 13 jun 2000.

3.          Jannetje, geb. te Amersfoort op 15 dec 1908, ovl. te Hilversum op 23 apr 1984, tr. te Hilversum op 13 sep 1933 met Johannes van Drie, geb. te Hilversum op 14 jul 1908, ovl. te Hilversum op 15 nov 1981.

 

Generatie VIII

VIII.        Teunis (Teus) van Beek, zn. van Eibert (Eib) van Beek (VIIc) (bakker op het Havik nr. 45 te Amersfoort,) en Hendrikje (Riek) de Graaf (voor haar huw. dienstbode te Amersfoort, winkelierster in de eigen bakkerij), geb. te Amersfoort op 1 jun 1910, typograaf, het gezin verhuisde op 17 jan 1950 naar Zaandijk, Meidoornlaan 5, ovl. te Zaandijk (Meidoornlaan 5) op 25 nov 1980, begr. te Zaandijk, tr. te Amersfoort op 4 okt 1939, kerk.huw. te Amersfoort op 5 okt 1939 met Johanna Maria (Jo, Joepie) van Munster, dr. van Jacobus (Co) van Munster (kleermaker (minimaal sinds 1894)) en Maria Agnes (Marie) Oosterwijk (dienstbode tot haar huw, huisvrouw, winkelierster), geb. te Amersfoort op 21 mei 1907, woonde in de Aldegondestraat en later in de Nicasiusstraat,  RK, winkelbediende, huisvrouw, ovl. te Zaandam ziekenhuis De Heel op 4 aug 2001, begr. te Zaandijk op 9 aug 2001.

              Uit dit huwelijk:

1.          Eibert Jacobus Antonius (Bert), geb. te Amsterdam op 10 jun 1944.           

Teunis (Teus) van Beek.
25 jaar na zijn dood werd hij herdacht in de Noordhollandse Courant: 'Nieuws uit de Zaanse dagbladen van 28 november tot en met 4 december 1980; op 70-jarige leeftijd overleed Teus van Beek uit Koog aan de Zaan. Hij genoot vooral bekendheid in vakbondskringen en maakte korte tijd deel uit van de wijkraad Koog/Zaandijk. Vanwege zijn verdiensten voor het vakbondswerk werd hij in 1979 benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.' Zijn woonplaats was in dit bericht verkeerd weergegeven. Hij heeft van 1950 tot aan zijn dood altijd te Zaandijk gewoond.Voor deze genealogie werd ruimte beschikbaar gesteld op de site Van Kuler Genealogie